OMG!

This is a clean site

Posted by Joan Fusté on 10 January 2018

A clean site from scratch

A new start. Perhaps the 3.0 version, or 4.0, who knows... I'd rebuild the site several times since their inception. It's a matter of life. Things evolve, and this site is not an exception. I need a new start, from scratch. A new perspective to tell you my thoughts, to show interesting stuff and so on. So, this site is entirely new.


Un nou començament. Potser la versió 3.0, o la 4.0, qui ho sap... He refet el lloc diverses vegades desde el seu neixament. Coses de la vida. Les coses evolucionen, i aquest lloc no és pas una excepció. Necessitaba un nou començament, de zero. Una nova perspectiva per explicar els meus pensaments, per mostrar temes interessants i demés. Per tant, aquest lloc és totalment nou.


Un nuevo comienzo. Puede que la versión 3.0 o la 4.0, quién sabe... He rehecho el sitio varias veces desde su nacimiento. Cosas de la vida. Las cosas evolucionan, y este sitio no es una excepción. Necesitaba un nuevo comienzo, a partir de cero. Una nueva perspectiva para explicar mis pensamientos, para mostrar temas interesantes y demás. Por lo tanto, este sitio es totalmente nuevo.